news/1726_0_200.jpg
Az EESZT rendszerébe való kötelező csatlakozás lépései2017. szeptember 5. (kedd) 10:05mok.huMOK-hírek

Az ÁEEK tájékoztatója az EESZT rendszerébe való kötelező csatlakozás lépéseiről

Tisztelt Háziorvos Kolléganő / Kolléga!

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a vonatkozó jogszabály  értelmében (az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel (EESZT) kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet 22. §.), mint EESZT csatlakozásra kötelezett adatszolgáltató, a csatlakozással kapcsolatos kötelezettségét 2017. november 1-ig kell teljesítenie.

A csatlakozás eljárásrendjét az EMMI rendelet tartalmazza, melynek lépései a következőek:

1. Regisztráció és csatlakozási nyilatkozat kitöltése a https://e-egeszsegugy.gov.hu/ekapu portálon.
A regisztráció a működési engedélyében szereplő egyedi azonosítója alapján történik, a korábbi adatgyűjtéskor megadott adatokat átemeli a rendszer. Az ott megfogalmazott kitöltési feladatok átfutási ideje várhatóan 1 hét. A pontos részleteket jelen levelünk 1-2. sz. mellékelte tartalmazza.

2. Csatlakozási dokumentumok elküldése postai úton az EESZT működtetője számára.
A csatlakozási nyilatkozatot a Csatlakozó szervezet nevében aláírásra jogosult személynek alá kell írnia, és mellékletként csatolni kell az aláírási jogosultság igazolását. A pontos részleteket jelen levelünk 3. sz. mellékelte tartalmazza. A postai átfutásokat figyelembe véve várhatóan szintén 1 hét alatt lehet lezárni.

3. Csatlakozás műszaki megvalósítása, csatlakozás tesztelése.
A folyamat technikai beállítások lebonyolítását jelenti, ami részben párhuzamosan végezhető a csatlakozási dokumentációk elküldésével. A pontos részleteket jelen levelünk 5-7.sz. mellékelte tartalmazza. Ezek a beállítások az eddigi gyakorlat alapján 1 hét alatt elvégezhetőek.

4. Csatlakozás sikerességéről szóló igazolás kiadása.
Az igazolás kiállításának feltétele, hogy a Csatlakozó adatkezelő - saját informatikai rendszere képes legyen biztosítani az EESZT-hez való hozzáférést - elvégezte a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jogosultságok beállítását.

5. Az egészségügyi informatikai rendszer EESZT kapcsolatának beállítása.
Az EMMI rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettségét 2017. november 1-től kell teljesítenie. Ezen kötelezettség teljesítéséhez szükséges egészségügyi informatikai rendszere EESZT kapcsolatának beállítása. Ez elsősorban az informatikai szállító (háziorvosi szoftver gyártó) feladata. Ennek időszükséglete nagyban függ a fejlesztőtől, ezért minél előbb célszerű felvenni a kapcsolatot a fejlesztő céggel/cégekkel.
Mellékeljük az egyes pontokhoz kapcsolódó feladatok részletes leírását, amely segítséget nyújt a folyamatban operatívan résztvevő munkatársaknak.

 

Budapest, 2017. szeptember 1.

Tisztelettel:

 

Vartus Gergely

E-health koordinációval kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos

ÁEEK főigazgató-helyettes

 

A Csatlakozás eljárásrendje innen letölthető                                                                                                             
 

Vissza

KEGFRISSEBB HÍREINK

MOK Akadémia 20182017. november 23.
További hírek...